Välj inte ett rent elavtal, välj ett rent elbolag!

Om Smutselskollen

Från och med den första juli 2013 måste alla elbolag redovisa vilka energikällor elen de sålde föregående år kommer ifrån. Märkningen går ofta att hitta både på företagens hemsida och på varje enskild faktura som skickas ut till kunderna. Kravet kommer från Energimarknadsinspektionen och syftet är att tydliggöra för alla svenska elkunder hur de kan välja elbolag utifrån klimatpåverkan, inte bara utifrån pris.

Vi tycker att det här är jättebra! Och för att du lättare ska kunna jämföra de olika elbolagens klimatpåverkan har Telge Energi skapat Smutselskollen.se, ett initiativ som stöttas av Världsnaturfonden WWF. Vi har helt enkelt sammanställt alla svenska elbolags egna uppgifter kring hur elen de säljer är producerad. Uppgifterna hämtas från elbolagens egna hemsidor och visar senaste årets publicerade redovisning. De bolag som saknar uppgifter på sin egen hemsida kontakar vi via mail eller telefon. De fåtal bolag som vi inte fått kontakt med har en notering om detta på sin sida. Vi uppdaterar gärna vår information när vi får korrekta fakta från dessa bolag. Vi uppdaterar siffrorna löpande allt eftersom bolagen själva gör det.

Vi vill dessutom belysa att vissa bolag har en typ av försäljning i Sverige, som kan vara helt förnybar (det som redovisas på fakturan till dig) medan de samtidigt kan ha både produktion och försäljning av klimatskadlig kolkraft i andra länder. Det finns också bolag som erbjuder enbart ren el till sina privatkunder medan företagskunderna har en elmix som innehåller fossilt. Det vi redovisar här är bolagens totala mix, det vill säga försäljning till både privatkunder och företag. Tyvärr så redovisar vi inte vad de pysslar med i andra länder (med några få undantag).

Smutselskollen.se är en konsumenttjänst och riktar sig till privata kunder i Sverige. Vi redovisar därför enbart bolag som har någon form av försäljning till privatkunder. Vissa bolag har både privat- och företagskunder och dessa är självklart med. Däremot redovisar vi inga bolag som enbart har försäljning till företagskunder – men vi uppmuntrar gärna andra att ta fram även en sådan jämförelse.

X