Välj inte ett rent elavtal, välj ett rent elbolag!

Om WWF

Världsnaturfonden WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

- Bevara världens biologiska mångfald
- Verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- Minska föroreningar och ohållbar konsumtion

För WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för människor, platser och arter i ett rättvist samhälle med låga koldioxidutsläpp och motståndskraft mot klimatförändringar. För att minska utsläppen behöver vi öka andelen förnyelsebar energi. Det finns idag stora möjligheter med ny förnybar energiteknik och WWF visar i sin rapport Hållbar energi hur vi fram till år 2050 kan klara hela vår energiförsörjning med enbart förnyelsebar energi.

Läs mer:
Rapporten "Hållbar Energi"
WWFs sidor om klimat

X