Välj inte ett rent elavtal, välj ett rent elbolag!

Om elmarknaden

All el som produceras i Norden säljs på en elbörs som heter Nordpool. Här säljs el från kolkraft och kärnkraft, men också el från sol, vind och vatten, det vi kallar för ren el. Kolla in vår korta film som visar hur det hänger ihop.

Ju fler kunder som väljer bort smutsig kolkraft och istället väljer ren el, desto mindre behövs den smutsiga elen. Människans påverkan på klimatet är ett allvarligt problem i hela världen som kommer få effekter för generationer framöver. Det är flera olika saker vi behöver förändra. Ett viktigt val som varje enskild individ kan göra är att köpa ren el. Väljer du ren el så påverkar du utbyggnaden av förnybara energikällor. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Varför har smutselkollen.se skapats?

Först fick vi ner elpriset - nu ska vi få ner koldioxidutsläppen. Vi på Telge Energi bedriver ett långsiktigt arbete som handlar om att göra världen lite mer hållbar. Vi står på kundens sida, tror på kundmakt och den enskilda människans möjlighet att påverka. Vi vill öka kännedomen om skillnaden mellan ren och smutsig el och hur varje enskild elkund faktiskt påverkar koldioxidutsläppen och därmed vårt klimat. När utvecklingen mot en renare värld går för långsamt måste några som verkligen vill ha förändring visa riktningen. När fler och fler väljer ren el finns till slut ingen marknad för smutsig el.

X